wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria i metodyka lekkoatletyki

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Korzewa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr E. Misiołek, adiunkt,
dr R. Omelko, asystent

Cel przedmiotu

C1 - Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat lekkoatletyki jako dyscypliny sportu i możliwości wykorzystania charakterystycznych dla niej form ruchowych i środków w podejmowaniu aktywności fizycznej.

C2 – Umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie przejawiania się zdolności motorycznych w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych oraz metod kształcenia tych zdolności z wykorzystaniem środków o charakterze lekkoatletycznym

C3 - Umożliwienie opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia techniki i metodyki nauczania  wybranych konkurencji lekkoatletycznych

C4 - Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na temat realizacji różnych form zajęć o charakterze lekkoatletycznym (lekcji lekkoatletycznej, zawodów lekkoatletycznych)

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z podstawową wiedzą na temat lekkoatletyki jako dyscypliny sportu, klasycznymi i nieklasycznymi jej konkurencjami. Pozwala na poznanie charakterystycznych dla lekkoatletyki środków, metod i form kształcenia zdolności motorycznych (siły, wytrzymałości, szybkości i koordynacji ruchowej). Umożliwia opanowanie umiejętności z tzw. lekkoatletycznego ABC - skipy, wieloskoki. Pozwala poznać technikę i metodykę nauczania lekkoatletycznych konkurencji biegowych (sprinty - start niski, biegi przez płotki, biegi sztafetowe, biegi średnio i długodystansowe) i technicznych (skok w dal techniką naturalną, skok wzwyż techniką naturalną, rzut piłeczką palantową). W ramach zajęć student zdobędzie wiedzę i umiejętność  na temat przygotowania konspektu i prowadzenia lekcji lekkoatletycznej w różnych formach. Pozna podstawowe zasady organizacji zawodów lekkoatletycznych oraz podstawowe przepisy sędziowania wybranych konkurencji. Zajęcia prowadzone są w formie audytoryjnej, seminaryjnej i laboratoryjnej.