wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka pedagogiczno-psychologiczna w szkole podstawowej (moduł 2)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyki.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_I_001 - Metodyka wychowania fizycznego 1,
WF_17_I_002 - Metodyka wychowania fizycznego 2,
KWF_13_S_I_34 - Pedagogika ogólna,
WF_16_I_001 - Psychologia ogólna

Jednostka prowadząca

Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Wójcik-Grzyb, adiunkt

Cel przedmiotu

Praktyka pedagogiczno-psychologiczna w szkole podstawowej ma na celu zapoznanie studenta ze specyfiką pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela w tym nauczyciela wychowania fizycznego.

Opis przedmiotu

W zakresie pracy pedagogiczno-psychologicznej nauczyciela przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obserwacja i analiza zachowań uczniów oraz całej klasy podczas różnorodnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2. Hospitacja lekcji wychowawczej i innych lekcji przedmiotowych. 

3. Rozpoznanie pedagogiczne w zakresie grupowym (diagnoza). 

4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej (scenariusz). 

5. Poznanie specyfiki pracy pedagoga lub psychologa szkolnego (wywiad).