wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Wychowanie fizyczne

Nazwa przedmiotu

Filozofia kultury fizycznej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_II_S_16 - Pedagogika kultury fizycznej

Jednostka prowadząca

Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Pawłucki, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Baranowska, adiunkt,
prof. dr hab. A. Pawłucki, prof. zw.

Cel przedmiotu

Pozyskanie wiedzy filozoficznej na temat społecznej rzeczywistości kultury fizycznej: szkolnej i pozaszkolnej – interpretowanej normatywnie. Wzbudzenie zainteresowania człowiekiem jako ascety w gimnazjonie, przygotowującym się do ról osobistych, zawodowych i publicznych; homo physicus jako alter ego aktora społecznego.

Opis przedmiotu

Filozofia kultury fizycznej jest prowadzona w formie wykładu i ćwiczeń. Przedstawiana perspektywa społecznego systemu gimnazjonu szkolnego ma umożliwić studentowi naukowe rozumienie roli nauczyciela kultury fizycznej.