wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym zimą

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Kunysz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt,
dr P. Kunysz, adiunkt,
dr U. Szczepanik, adiunkt,
dr R. Wołk, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w umiejętności zastosowania jazdy na nartach, snowboardzie oraz nartach biegowych jako sportu uzupełniającego – rekreacyjnego, jednocześnie wyposażenie ich w środki wychowania fizycznego stosowane w zimie.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na II roku studiów w formie seminariów i zajęć praktycznych w formie zblokowanej w góach (podczas obozu zimowego).