wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Antropomotoryka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Czajka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Czajka, adiunkt,
dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sebastjan, asystent

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii motoryczności człowieka.
2. Umożliwienie nabywania umiejętności prawidłowego doboru  narzędzi do oceny wybranych aspektów motoryczności człowieka.

3. Umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie przeprowadzania testów motorycznych  oraz gromadzenia i interpretacji uzyskanych wyników.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmujący zagadnienia dotyczące motoryczności ludzkiej, realizowany jest w formie wykładów (dwa semestry)  i ćwiczeń (jeden semestr) oraz zakończony egzaminem.  W ramach przedmiotu student pozna zagadnienia związane z motorycznością człowieka. Zdobędzie umiejętności prawidłowego wyboru aktualnych narzędzi służących do oceny sprawności i aktywności fizycznej, przeprowadzania pomiarów przejawów zdolności motorycznych oraz dokumentacji danych i interpretacji wyników.