wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Korekcja i kompensacja wad postawy ciała

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Sikora, adiunkt,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

- zdobycie umiejętności doboru i zastosowania ćwiczeń gimnastycznych do odpowiedniej wady postawy

-  zastosowanie wiedzy o wadach postawy w lekcjach wychowania fizycznego Opis przedmiotu

Podstawy teoretyczne: charakterystyka nieprawidłowości  czterech głównych wad postawy 

Analiza funkcji mięśni posturalnych w odniesieniu do wad postawy ciała.

Dobór ćwiczeń kompensacyjnych i korekcyjnych w poszczególnych wadach postawy ciała.