wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Bezpieczeństwo zajęć ruchowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Załęski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie z przyczynami wypadków występujących podczas uprawiania różnych form aktywności ruchowej.
- zapoznanie ze sposobami minimalizacji ryzyka pojawiającego się podczas uprawiania różnych form aktywności ruchowej.
- przekazanie teoretycznych podstaw z zakresu bezpieczeństwa do podejmowania działań w zakresie organizowania, programowania i prowadzenia różnorodnych form aktywności ruchowej.

Opis przedmiotu

Problematyka poruszana podczas realizacji przedmiotu dotyczy zagadnień związanych z zagrożeniami, przyczynami wypadków, oraz mechanizmem ich powstawania podczas prowadzenia zajęć i uprawiania aktywności ruchowej, oraz teoretycznych podstaw zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć ruchowych.