wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

..........................................

Nazwa przedmiotu

Zabawy i gry ruchowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Krzak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Krzak, adiunkt,
dr A. Malska-Śmiałowska, adiunkt,
dr W. Starościak, adiunkt

Cel przedmiotu

C-1Nauczanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do przygotowania, organizowania i

prowadzenia zabaw i gier ruchowych w pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi,

młodzieżą.

C-2 Nauczanie formułowania celów realizowanych przez poszczególne zabawy lub gry ruchowe.

C-3Nauczanie doboru i modyfikacji stosowanych zabaw i gier ruchowych w zależności od

realizowanych celów i warunków.

Opis przedmiotu

Przedmiot zabawy  i gry ruchowe daje możliwość studentom kierunku Wychowanie Fizyczne zapoznania się z szeroką gamą zabaw i gier ruchowych ,które będą mogli wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole jak i poza nią.

W ramach przedmiotu studenci poznają zabawy i gry ruchowe rozwijające współpracę w zespole, zabawy igry przeciwdziałające agresji, zabawy i gry rozwijające zmysły, zabawy i gry ruchowe rozwijające kreatywność, zabawy i gry integracyjne. Student w ramach przedmiotu zostaje postawiony w dwóch rolach, najpierw jako uczeń-student, a drugiej części semestru jako prowadzący zajęcia. Studenci projektują zajęcia ruchowe w oparciu o gry i zabawy ruchowe, które uczą się modyfikować w zależności od wieku

uczestników ,ich sprawności jak również miejsca zajęć i ilości przyborów.