wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

licencjat

Nazwa przedmiotu

Prawo oświatowe z etyką

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr W. Puciato, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr W. Puciato, asystent

Cel przedmiotu

1. Zapoznać studentów ze stanem aktualnym oraz ze zmianami systemu oświaty w Polsce; 

2. Zapoznać studentów z podstawowymi aktami normatywnymi; 

3. Przedstawienie unormowań prawnych w relacji nauczyciel – uczeń. 

Opis przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie nauczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu organizacji i prawa oświatowego takich jak: zapamiętywanie faktów, rozpoznawanie i nazywanie aktów i norm prawnych; odróżnia i klasyfikowania aktów prawnych oraz nauczania umiejętności oceny zastosowania odpowiednich przepisów prawnych czyli - wybiera, przedstawia wady i zalety, wnioskuje, uzasadnia, decyduje, zaleca, przewiduje skutki stosowania aktów, ustaw i rozporządzeń prawnych.