wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Promocja zdrowia w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Promocja zdrowia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Surynt, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu promocji zdrowia oraz ukazanie jej roli w budowaniu zdrowia współczesnego człowieka, jak również wyposażenie w umiejętności niezbędne do promowania zdrowego stylu życia.


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów  z rożnymi ujęciami pojęcia zdrowie oraz z teorią i praktyką promocji zdrowia.W ramach przedmiotu student opanuje umiejętności niezbędne do promowania zdrowego stylu życia.