wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biomechanika

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_11 - Biomechanika

Jednostka prowadząca

Zakład Biomechaniki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. B. Pietraszewski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Pietraszewski, prof. AWF Wrocław,
dr hab. A. Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław,
dr hab. A. Siemieński, prof. AWF Wrocław,
dr hab. A. Szpala, prof. AWF Wrocław,
dr hab. inż. S. Winiarski, prof. AWF Wrocław,
dr hab. inż. J. Zawadzki, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy o podstawowych własnościach biomechanicznych układu ruchu człowieka.
2. Zapoznanie z zagadnieniami wzajemnych relacji między przyczynami odpowiedzialnymi za ruch ciała
   i części ciała człowieka, a mechanicznymi skutkami przez nie wywoływanymi.
3. Zaznajomienie z podstawowymi metodami pomiaru własności układu ruchu człowieka stosowanymi
w biomechanice i sposobem organizacji pracy badawczej.
4. Kształtowanie  umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów biomechanicznych do oceny
biernego i czynnego układu ruchu człowieka.

Opis przedmiotu

Ćwiczenia z biomechaniki mają charakter zajęć laboratoryjnych realizowanych z czynnym udziałem
studentów w pomiarach i eksperymentach. Podczas zajęć z biomechaniki studenci mają możliwość
wykonania pomiarów parametrów dotyczących własności biernego i czynnego układu ruchu człowieka.
Studenci uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętność pomiaru i diagnozowania mierzonych
parametrów takich jak: moment siły mięśniowej , praca, energia.