wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Ochmann, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Hebisz, adiunkt,
dr P. Hebisz, adiunkt,
dr A. Jastrzębska, adiunkt,
dr hab. E. Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław,
dr B. Ochmann, adiunkt,
prof. dr hab. M. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie poznania podstawowych funkcji organizmu człowieka.

2. Umożliwienie poznanie podstawowych reakcji organizmu na bodźce o charakterze wysiłkowym w warunkach laboratoryjnych oraz zmiennych warunkach środowiska. Umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznego zastosowania wysiłkowych testów fizjologicznych do oceny wydolności fizycznej oraz bieżących i utrwalonych efektów adaptacji wysiłkowej. 

3. Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat  wyboru właściwych dla okresu ontogenezy rozwojowych bodźców wysiłkowych i oceny ich skutków adaptacyjnych. Umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności samodzielnego konstruowania racjonalnych sposobów oceny zmian czynności układu krążenia i oddychania spowodowanych różnymi wysiłkami oraz dokonania oceny rozwoju zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające studentom poznanie podstaw funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach spoczynkowych i wysiłkowych. Daje możliwość nabycia umiejętności samodzielnej, prawidłowej oceny reakcji organizmu na bodźce o charakterze wysiłkowym zależne od ich siły, czasu działania i rodzaju. Obejmuje także zagadnienia pozwalające na ocenę wydolności fizycznej. Na podstawie zdobytej wiedzy pozwala na  rozwiązywanie problemów związanych z ograniczeniem zdolności do podejmowania wysiłków,  samodzielną realizację programu aktywności fizycznej w kategoriach koncepcji i jej weryfikacji.