wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Anatomia człowieka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty przygotowania podstawowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Posłuszny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Czajka, adiunkt,
dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
dr K. Kochan-Jacheć, adiunkt,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sebastjan, asystent,
dr hab. G. Żurek, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1.  Praktyczne zapoznanie studenta z budową i funkcją układów:  ruchu, narządów wewnętrznych i nerwowego.

2. Przygotowanie słuchaczy do realizowania innych przedmiotów podstawowych (np. fizjologii, biomechaniki etc.).

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń. Student ma obowiązek być przygotowanym z aktualnego tematu zajęć (obowiązującego w danym tygodniu dydaktycznym). Ćwiczenia realizowane są metodą seminaryjną (student pytany jest przez prowadzącego ćwiczenia). Pod koniec zajęć odbywa się sprawdzian wiedzy pisemny.