wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do metodologii badań

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty przygotowania ogólnego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Wieczorek, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Starościak, adiunkt,
dr hab. M. Wieczorek, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu


Wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną związana z metodologią pisania pracy licencjackiej na koniec pierwszego stopnia studiów na kierunku wychowanie fizyczne.

Opis przedmiotu

Po zakończeniu wykładów student zostaje wyposażony w wiedzę dotyczącą merytorycznych i formalnych zasad pisania pracy licencjackiej na kierunku wychowanie fizyczne. Nabędzie umiejętności w zakresie doboru adekwatnych problemów i procedur badawczych oraz umiejętności w zakresie procedury  realizacji i opisu podjętych działań projektowych lub badawczych.