wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria wychowania

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_17 - Psychologia

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy obejmującej podstawy oddziaływań wychowawczych wobec dzieci i młodzieży.

2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania przyczyn i przejawów trudności wychowawczych oraz sposobów zapobiegania i  efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3. Rozwijanie kompetencji psychospołecznych  niezbędnych w relacjach nauczyciel-uczeń.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką teorii wychowania oraz z uwarunkowaniami skutecznych oddziaływań wychowawczych. Umożliwia rozwijanie i doskonalenie kompetencji psychospołecznych niezbędnych w zawodzie nauczyciela.