wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia ogólna i rozwojowa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr M. Marks, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zdobycie wiedzy z zakresu wybranych dyspozycji psychicznych oraz społecznych determinant zachowania człowieka, a także przygotowuje do wykorzystania wiedzy teoretycznej w pracy zawodowej oraz w kontaktach interpersonalnych.

2. Zapoznanie z prawidłowym rozwojem poznawczym, emocjonalnym i osobowościowym człowieka oraz umożliwienie dostrzegania zaburzeń oraz opóźnień w tym zakresie.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń i wykładów, w ciągu dwóch semestrów (2 i 3). Całość kończy się egzaminem. W ramach przedmiotu student pozna wybrane właściwości psychiczne oraz niektóre społeczne determinanty zachowania człowieka. Zdobędzie wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, jego  funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego oraz umiejętność rozpoznawania opóźnień i nieprawidłowości w tym zakresie.