wtorek, 28 maja 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: FIZ_21_V_S/N

Kierunek: Fizjoterapia

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Biomedyczne podstawy fizjoterapii
1.  Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)
(FIZ_19_V_01)
30.0 70.0 80 15.0
40.0
3.0
15.0
30.0
3.0
2.  Biologia medyczna
(FIZ_19_V_02)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
3.  Genetyka
(FIZ_19_V_03)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
4.  Biochemia
(FIZ_19_V_04)
15.0 20.0 15 15.0
20.0
2.0
5.  Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)
(FIZ_19_V_05)
25.0 65.0 35 15.0
45.0
3.0
10.0
20.0
2.0
6.  Farmakologia w fizjoterapii
(FIZ_19_V_06)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
7.  Biofizyka
(FIZ_19_V_07)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
8.  Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna)
(FIZ_19_V_08)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
9.  Kinezjologia
(FIZ_19_V_09)
15.0 30.0 5 15.0
30.0
2.0
10.  Patologia ogólna
(FIZ_19_V_10)
25.0 0 25 25.0
0
2.0
11.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(FIZ_19_V_11)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
II Nauki Ogólne
1.  Język obcy do wyboru (poziom B2+)
(FIZ_19_V_12)
70.0 200.0 60 15.0
15.0
25.0
25.0
2.0
2.0
0
0
25.0
25.0
1.0
1.0
20.0
20.0
25.0
25.0
2.0
2.0
0
0
25.0
25.0
1.0
1.0
2.  Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)
(FIZ_19_V_13)
20.0 15.0 40 20.0
15.0
3.0
3.  Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)
(FIZ_19_V_14)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
4.  Dydaktyka fizjoterapii
(FIZ_19_V_15)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
5.  Technologie informacyjne
(FIZ_19_V_16)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności)
(FIZ_19_V_17)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
7.  Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)
(FIZ_19_V_18)
25.0 0 25 25.0
0
2.0
8.  Zdrowie publiczne
(FIZ_19_V_19)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
9.  Demografia i epidemiologia
(FIZ_19_V_20)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
10.  Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
(FIZ_19_V_21)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
11.  Zarządzanie i marketing
(FIZ_19_V_22)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
12.  Filozofia
(FIZ_19_V_23)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
13.  Bioetyka
(FIZ_19_V_24)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
14.  Historia fizjoterapii
(FIZ_19_V_25)
10.0 0 15 10.0
0
1.0
III Nauki ogólne - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Pilates
(FIZ_19_V_wf_01)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
2.  Badminton
(FIZ_19_V_wf_02)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
3.  Atletyka terenowa
(FIZ_19_V_wf_04)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
4.  Ju-jitsu
(FIZ_19_V_wf_03)
0 60.0 0 0
30.0
0.0
0
30.0
0.0
5.  Nowoczesne formy aktywności rekreacyjnej
(FIZ_22_V_wf_01)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
6.  Fitness zdrowy kręgosłup
(FIZ_22_V_wf_02)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
7.  Siatkówka halowa
(FIZ_22_V_wf_03)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
8.  Pilates dla zaawansowanych
(FIZ_22_V_wf_04)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
IV Podstawy Fizjoterapii
1.  Fizjoterapia ogólna
(FIZ_19_V_26)
45.0 15.0 40 30.0
0
2.0
15.0
15.0
2.0
2.  Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
(FIZ_19_V_27)
30.0 60.0 60 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
3.0
3.  Kinezyterapia
(FIZ_19_V_28)
30.0 90.0 80 15.0
45.0
4.0
15.0
45.0
4.0
4.  Terapia manualna
(FIZ_19_V_29)
15.0 30.0 5 15.0
30.0
2.0
5.  Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna)
(FIZ_19_V_30)
40.0 90.0 70 15.0
30.0
3.0
10.0
30.0
2.0
15.0
30.0
3.0
6.  Masaż
(FIZ_19_V_31)
15.0 40.0 20 15.0
40.0
3.0
7.  Metody specjalne fizjoterapii
(FIZ_19_V_32)
35.0 100.0 65 15.0
45.0
3.0
15.0
45.0
4.0
5.0
10.0
1.0
8.  Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
(FIZ_19_V_34)
15.0 45.0 0 15.0
45.0
2.0
9.  Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka, ortotyka
(FIZ_19_V_35)
15.0 15.0 0 15.0
15.0
1.0
10.  Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
(FIZ_19_V_36)
15.0 25.0 10 15.0
25.0
2.0
11.  Biofeedback
(FIZ_19_V_37)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
V Fizjoterapie Kliniczne
1.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
(FIZ_19_V_38)
30.0 30.0 40 30.0
30.0
4.0
2.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
(FIZ_19_V_39)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
3.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
(FIZ_19_V_40)
20.0 30.0 25 20.0
30.0
3.0
4.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
(FIZ_19_V_41)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
5.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
(FIZ_19_V_42)
20.0 20.0 10 20.0
20.0
2.0
6.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
(FIZ_19_V_43)
20.0 20.0 10 20.0
20.0
2.0
7.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
(FIZ_19_V_44)
10.0 10.0 5 10.0
10.0
1.0
8.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
(FIZ_19_V_45)
10.0 10.0 5 10.0
10.0
1.0
9.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii
(FIZ_19_V_46)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
10.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
(FIZ_19_V_47)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
11.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii
(FIZ_19_V_48)
10.0 10.0 5 10.0
10.0
1.0
12.  Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej
(FIZ_19_V_49)
15.0 20.0 15 15.0
20.0
2.0
VI Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu
1.  Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej
(FIZ_19_V_50)
15.0 90.0 60 15.0
45.0
3.0
0
45.0
3.0
2.  Fizjoterapia w reumatologii
(FIZ_19_V_51)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
3.  Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii
(FIZ_19_V_52)
30.0 60.0 60 30.0
30.0
4.0
0
30.0
2.0
4.  Fizjoterapia w wieku rozwojowym
(FIZ_19_V_53)
10.0 25.0 15 10.0
25.0
2.0
5.  Fizjoterapia w wieku rozwojowym cz.2
(FIZ_21_V_01)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
VII Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych
1.  Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii
(FIZ_19_V_54)
15.0 60.0 25 15.0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
2.  Fizjoterapia w pulmonologii
(FIZ_19_V_55)
15.0 45.0 15 15.0
45.0
3.0
3.  Fizjoterapia w chirurgii
(FIZ_19_V_56)
15.0 30.0 5 15.0
30.0
2.0
4.  Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
(FIZ_19_V_57)
15.0 30.0 5 15.0
30.0
2.0
5.  Fizjoterapia w pediatrii
(FIZ_19_V_58)
25.0 45.0 30 15.0
25.0
2.0
10.0
20.0
2.0
6.  Fizjoterapia w geriatrii
(FIZ_19_V_59)
15.0 30.0 5 15.0
30.0
2.0
7.  Fizjoterapia w psychiatrii
(FIZ_19_V_60)
15.0 30.0 5 15.0
30.0
2.0
8.  Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej
(FIZ_19_V_61)
15.0 45.0 40 15.0
45.0
4.0
VIII Diagnostyka funkcjonalna
1.  Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
(FIZ_19_V_62)
15.0 45.0 40 15.0
45.0
4.0
2.  Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
(FIZ_19_V_63)
15.0 45.0 40 15.0
45.0
4.0
3.  Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
(FIZ_19_V_64)
15.0 40.0 20 15.0
40.0
3.0
IX Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu
1.  Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu
(FIZ_19_V_65)
30.0 60.0 60 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
3.0
2.  Terapia manualna w planowaniu fizjoterapii
(FIZ_19_V_66)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
3.  Masaż w planowaniu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu
(FIZ_19_V_67)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
4.  Zabiegi medycyny fizykalnej w planowaniu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu
(FIZ_19_V_68)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
X Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych
1.  Modele rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i onkologii
(FIZ_19_V_70)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
2.  Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych
(FIZ_19_V_69)
30.0 60.0 60 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
3.0
XI Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym
1.  Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym
(FIZ_19_V_71)
30.0 30.0 40 30.0
30.0
4.0
2.  Masaż w planowaniu fizjoterapii w wieku rozwojowym
(FIZ_19_V_72)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
3.  Zabiegi medycyny fizykalnej w planowaniu fizjoterapii w wieku rozwojowym
(FIZ_19_V_73)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
XII Praktyki
1.  Praktyka asystencka
(FIZ_19_V_74)
0 150.0 0 0
150.0
5.0
2.  Wakacyjna praktyka z kinezyterapii
(FIZ_19_V_75)
0 300.0 0 0
300.0
11.0
3.  Praktyka w fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu /cz.1/
(FIZ_19_V_76)
0 100.0 0 0
100.0
4.0
4.  Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna /cz.1/
(FIZ_19_V_91)
0 200.0 0 0
200.0
7.0
5.  Praktyka w fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu /cz.2/
(FIZ_19_V_92)
0 100.0 0 0
100.0
4.0
6.  Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna /cz.2/
(FIZ_19_V_93)
0 200.0 0 0
200.0
7.0
7.  Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - praktyka semestralna
(FIZ_19_V_77)
0 510.0 0 0
510.0
20.0
XIII Metodologia Badań Naukowych
1.  Metodologia badań naukowych
(FIZ_19_V_78)
15.0 10.0 0 15.0
10.0
1.0
2.  Statystyka
(FIZ_19_V_79)
15.0 20.0 15 15.0
20.0
2.0
3.  Seminarium magisterskie
(FIZ_19_V_80)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
4.  Przygotowanie pracy dyplomowej
(FIZ_19_V_81)
0 0.0 450 0
0.0
10.0
0
0.0
8.0
5.  Egzamin magisterski - przygotowanie do egzaminu
(XFIZ_19_V_01)
0 0.0 50 0
0.0
2.0
XIV Autorska oferta uczelni.
1.  Neurofizjologia ruchu człowieka
(FIZ_19_V_82)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
2.  Analiza i interpretacja artykułów naukowych
(FIZ_19_V_83)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Dietetyka ogólna
(FIZ_19_V_84)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
4.  Dietetyka w medycynie
(FIZ_21_V_02)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
5.  Histologia
(FIZ_19_V_86)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
6.  Mikroanatomia
(FIZ_21_V_03)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
7.  Integracja psychosomatyczna
(FIZ_19_V_87)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
8.  Masaż tensegracyjny
(FIZ_19_V_88)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
9.  Masaż terapeutyczny
(FIZ_21_V_04)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
10.  Etyka pracy fizjoterapeuty
(FIZ_19_V_89)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
11.  Etyka zawodowa
(FIZ_21_V_05)
10.0 5.0 10 10.0
5.0
1.0
12.  Ekologia
(FIZ_19_V_90)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
13.  Ekosystem
(FIZ_21_V_06)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
XV Przedmiot do swobodnego wyboru - teoretyczny (student wybiera dwa przedmioty w semestrze)
1.  Diagnostyka laboratoryjna w fizjoterapii
(FIZ_17_V_PT1_010)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Arteterapia w teorii i praktyce
(FIZ_22_PT_01)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
3.  Elementy fitoterapii
(FIZ_22_PT_02)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
4.  Szkoleniowe gry sytuacyjne
(FIZ_22_PT_03)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
5.  Zarządzanie usługami – podejście kreatywne
(FIZ_22_PT_04)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
6.  Elementy komunikacji społecznej oraz interpersonalnej
(FIZ_22_PT_05)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
7.  Marketing usług fizjoterapeutycznych
(FIZ_22_PT_10)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
8.  Efektywność wystąpień publicznych
(FIZ_22_PT_11)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
9.  Etyczne aspekty rehabilitacji seksualnej
(FIZ_18_V_PT1_002)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
10.  Podstawy terapii zajęciowej w rehabilitacji
(FIZ_19_V_PT1_01)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
XVI Ścieżki specjalizacyjne do wyboru (dwusemestralne - po 30 godz. w semestrze)
1.  Przedmiot do wyboru: Ścieżka specjalizacyjna - PLAN
(XFIZ_15_II_001)
0 60.0 0 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0