czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Demografia i epidemiologia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt,
dr M. Pawik, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do swobodnego korzystania z danych epidemiologicznych oraz interpretacji danych demograficznych.

Opis przedmiotu

Poznanie podstawowych  wskaźników i danych dotyczących  struktury demograficznej , epidemiologicznej w populacji. Nabycie umiejętności zdobywania i analizowania danych statystycznych odnośnie chorób zakaźnych, przewlekłych i zachowań zdrowotnych.