czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Sport osób niepełnosprawnych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów ze specyfiką wybranych dyscyplin sportowych osób niepełnosprawnych. Pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów oraz techniki i taktyki, stosowanych obciążeń treningowych jak również specyficznych metod prowadzenia treningu sportowego w wybranych dyscyplinach

C2 Zaznajomienie studentów z wiedzą teoretyczną dotyczącą metodyki prowadzenia treningu sportowego w wybranych dyscyplinach osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia i rodzaju dysfunkcji

C3 Przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć treningowych w wybranych dyscyplinach osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia dysfunkcji

C4 Pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów, techniki, taktyki i obciążeń treningowych w wybranych dyscyplinach sportowych osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji

C5 Pozyskanie wiedzy w zakresie organizacji zawodów sportowych i sędziowania w wybranych dyscyplinach sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej oraz praktycznej podczas których student zapoznaje się z celami oraz zadaniami sportu osób niepełnosprawnych. Poznaje wybrane dyscypliny paraolimpijskie dla osób z różnymi dysfunkcjami (narządu ruchu, wzroku oraz niepełnosprawnych intelektualnie). W części teoretycznej student zapoznaje się ze specyfiką danej dyscypliny sportu, jej historią, przepisami, klasyfikacjami medyczną i funkcjonalną, organizacją gry oraz taktyką i techniką z uwzględnieniem rodzaju i stopnia posiadanej dysfunkcji. Dowiaduje się jak zorganizować i przeprowadzić zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych. W drugiej części – praktycznej bierze udział w treningu danej dyscypliny sportu (hospitacja, wolontariat, aktywny udział, sędziowanie). Podczas zajęć wykorzystywana jest wiedza z zakresu nauk o kulturze fizycznej, anatomii, patologii oraz fizjologii wysiłku fizycznego.