czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w sporcie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru: Ścieżki specjalizacyjne - wybór jednej ścieżki z puli proponowanych w ramach przedmiotów do wyboru, która będzie realizowana od semestru 2 do 4

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.,
dr S. Klich, adiunkt

Cel przedmiotu

Najważniejsze cele przedmiotu to:

1.  Zapoznanie ze specyfiką fizjoterapii w sporcie

2.  Poznanie zasad współpracy z trenerem i sztabem szkoleniowym

3.  Opanowanie umiejętności planowania fizjoterapii jako integralnej części treningu

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy fizjoterapeuty w klubie sportowym.

Przedmiot zawiera treści teoretyczne i praktyczne. Pozwoli studentom stosować umiejętności fizjoterapeuty w warunkach narzuconych przez wymogi współczesnego sportu.

Studenci zapoznają się z nowoczesnymi urządzeniami stosowanymi w monitorowaniu procesu treningowego i nauczą się je stosować do kontroli efektów prowadzonej fizjoterapii.