czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Aktywność adaptowana

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Pozyskanie wiedzy dotyczącej specyfiki zajęć aktywności adaptowanej, jako jednej z form rehabilitacji ruchowej

C2 Pozyskanie wiedzy dotyczącej specyfiki problemów aktywności adaptowanej w poszczególnych rodzajach niepełnosprawności

C3 Przygotowanie studentów do organizowania i prowadzenia zajęć aktywności adaptowanej na turnusach rehabilitacyjnych i aktywnej rehabilitacji

C4 Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego doboru form aktywności ruchowej, wielkości obciążeń wysiłkowych oraz doboru ćwiczeń fizycznych w zależności od jednostki chorobowej oraz rodzaju dysfunkcji

C5 Przygotowanie studentów do organizacji i praktycznego prowadzenia zajęć aktywności ruchowej adaptacyjnej dla osób niepełnosprawnych

Opis przedmiotu

Przedmiot Aktywność Adaptowana odnosi się do czynnego ruchu, szeroko rozumianej aktywności fizycznej (turystyka, rekreacja, sport), w których uwzględnia się zarówno możliwości fizyczne uczestników jak i bezpieczeństwo prowadzenia zajęć. Zajęcia realizowane są w formach teoretycznej i praktycznej podczas których student uzyskuje wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące ćwiczeń adaptacyjnych w różnych środowiskach z uwzględnieniem sprzętu i dobranych indywidualnie przyborów. Podczas aktywnych zajęć wykorzystywana jest wiedza z zakresu biomechaniki, psychologii sportu, fizjologii wysiłku i socjologii. W ramach zajęć poznaje rolę Aktywności Adaptowanej jako sposobu na podtrzymywanie uzyskanej sprawności fizycznej i formy spędzania czasu wolnego. Studenci zapoznawani są ze specyfiką prowadzenia zajęć z grupami osób z różnymi dysfunkcjami, chorobami, w zależności od wieku i płci, jak również wskazaniami i przeciwwskazaniami do ćwiczeń fizycznych. Student w trakcie zajęć praktycznych poznaje przykładowe ćwiczenia i formy organizacyjne zajęć z osobami z ograniczającymi je uwarunkowaniami.