środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

FilozofiaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 20.0 0 2.0
Suma 20.0 0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni,
dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Intelektualne przygotowanie do życia we współczesnym świecie, społeczeństwie otwartym przy jednoczesnym szacunku i
znajomości tradycji. Uświadomienie skończoności ludzkiej egzystencji i związanych z tym obowiązków moralnych i intelektualnych.

Opis przedmiotu

Zdefiniowanie podstawowych pojęć filozoficznych. Nazywanie i kategoryzowanie systemów filozoficznych. Omówienie podstawowych zagadnień ogólnokulturowych. Analiza i interpretacja źródłowych tekstów filozoficznych. Omówienie znaczenia filozofii w kształtowaniu tożsamości Europy. Omówienie podstawowych nurtów filozofii współczesnej m.in. utylitaryzmu, pragmatyzmu, fenomenologii,
egzystencjalizmu, postmodernizmu.