środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: FIZ_19_II_Z

Kierunek: Fizjoterapia

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty podstawowe
1.  Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia
(FIZ_15_II_008)
15.0 5.0 0 15.0
5.0
2.0
2.  Język obcy B2+
(FIZ_15_II_J001)
0 60.0 0 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
3.  Podstawy informatyki i statystyki medycznej
(PFIZ_14_II_S_001)
10.0 10.0 0 10.0
10.0
2.0
4.  Podstawy farmakologii
(PFIZ_13_II_S_02)
10.0 0 0 10.0
0
1.0
5.  Analiza i interpretacja artykułów naukowych
(PFIZ_12_II_S_01)
0 10.0 0 0
10.0
1.0
6.  Anti-Ageing w teorii i praktyce
(PFIZ_12_II_S_02)
20.0 0 0 20.0
0
2.0
7.  Bioetyka
(PFIZ_12_II_S_03)
20.0 0 0 20.0
0
2.0
8.  Biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometrii
(PFIZ_13_II_S_01)
0 10.0 0 0
10.0
1.0
9.  Demografia i epidemiologia
(PFIZ_12_II_S_05)
10.0 0 0 10.0
0
1.0
10.  Dietetyka ogólna
(PFIZ_12_II_S_06)
10.0 10.0 0 10.0
10.0
2.0
11.  Dydaktyka fizjoterapii
(PFIZ_12_II_S_07)
10.0 0 0 10.0
0
1.0
12.  Filozofia
(PFIZ_12_II_S_09)
20.0 0 0 20.0
0
2.0
13.  Genetyka
(PFIZ_12_II_S_11)
5.0 5.0 0 5.0
5.0
1.0
14.  Gerontologia
(PFIZ_12_II_S_12)
10.0 0 0 10.0
0
1.0
15.  Pedagogika specjalna
(PFIZ_12_II_S_15)
15.0 5.0 0 15.0
5.0
2.0
16.  Zagadnienia prawne dla fizjoterapeuty
(PFIZ_12_II_S_17)
10.0 0 0 10.0
0
1.0
17.  Psychologia kliniczna i psychoterapia
(PFIZ_12_II_S_18)
15.0 5.0 0 15.0
5.0
2.0
18.  Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
(PFIZ_12_II_S_22)
15.0 5.0 0 15.0
5.0
2.0
19.  Zdrowie publiczne
(PFIZ_12_II_S_25)
10.0 10.0 0 10.0
10.0
2.0
20.  Neurofizjologia ruchu człowieka
(PFIZ_13_II_S_04)
10.0 30.0 0 10.0
30.0
4.0
II Przedmioty kierunkowe.
1.  Aktywność adaptowana
(KFIZ_12_II_S_01)
0 25.0 0 0
25.0
2.0
2.  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii
(KFIZ_12_II_S_02)
10.0 25.0 0 10.0
25.0
3.0
3.  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu
(KFIZ_12_II_S_03)
15.0 25.0 0 15.0
25.0
3.0
4.  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych
(KFIZ_12_II_S_04)
10.0 25.0 0 10.0
25.0
3.0
5.  Metody specjalne w fizjoterapii
(KFIZ_12_II_S_05)
20.0 100.0 0 10.0
30.0
2.0
0
30.0
4.0
10.0
20.0
3.0
0
20.0
3.0
6.  Prozdrowotny styl życia
(KFIZ_12_II_S_06)
10.0 25.0 0 10.0
25.0
3.0
7.  Modele rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i onkologii
(KFIZ_12_II_S_07)
15.0 30.0 0 15.0
30.0
4.0
8.  Psychiczne podłoże chorób
(KFIZ_12_II_S_09)
10.0 25.0 0 10.0
25.0
3.0
9.  Sport osób niepełnosprawnych
(KFIZ_12_II_S_10)
10.0 25.0 0 10.0
25.0
3.0
III Moduł pracy magisterskiej
1.  Metodologia badań naukowych
(FIZ_15_II_002)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
2.  Seminarium magisterskie
(FIZ_15_II_003)
0 30.0 0 0
30.0
2.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej
(FIZ_15_II_004)
0 0.0 0 0
0.0
2.0
0
0.0
2.0
4.  Seminarium pracy dyplomowej + obrona pracy dyplomowej
(FIZ_15_II_005)
0 0.0 0 0
0.0
5.0
IV Przedmioty do wyboru: Ścieżki specjalizacyjne - wybór jednej ścieżki z puli proponowanych w ramach przedmiotów do wyboru, która będzie realizowana od semestru 2 do 4
1.  Fizjoterapeutyczne działania profilaktyczno - terapeutyczne w aspekcie opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem
(FIZ_16_II_002)
0 100.0 0 0
40.0
3.0
0
30.0
3.0
0
30.0
3.0
2.  Traumatologia sportowa z elementami fizjoterapii
(FIZ_16_II_001)
0 100.0 0 0
40.0
3.0
0
30.0
3.0
0
30.0
3.0
3.  Odnowa biologiczna w sporcie
(FIZ_19_II_01)
0 100.0 0 0
40.0
3.0
0
30.0
3.0
0
30.0
3.0
4.  Fizjoterapia w sporcie
(WFIZ_13_II_S_05)
0 100.0 0 0
40.0
3.0
0
30.0
3.0
0
30.0
3.0
V Praktyka kierunkowa - do wyboru
1.  Praktyka kierunkowa - do wyboru
(FIZ_15_II_007)
0 500.0 0 0
100.0
5.0
0
150.0
8.0
0
150.0
6.0
0
100.0
5.0
VI Praktyka
1.  Praktyka magisterska w badaniach naukowych
(FIZ_15_II_006)
0 100.0 0 0
50.0
2.0
0
50.0
2.0