piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zawód fizjoterapeuty na tle obciążeń psychofizycznych i ergonomii pracy
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do swobodnego wyboru - teoretyczny (student wybiera dwa przedmioty w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
PFIZ_12_I_S_10 - Biologia medyczna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 –Zapoznanie studentów z obciążeniami psycho-fizycznymi w pracy fizjoterapeuty 

C2 – Ukazanie studentom możliwości zastosowań zaawansowanych form ergonomii pracy w zawodzie fizjoterapeuty 

C3 – Ukształtowanie u studentów nawyków prawidłowego przygotowania się do pracy w zawodzie fizjoterpeuty

Opis przedmiotu

Wprowadzenie w problematykę przedmiotu pozwala na zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie fizjoterapeuty. Charakterystyka przeciążeń psychicznych w zawodzie fizjoterapeuty oraz skutecznej sfery kontaktu i współpracy z pacjentami pozwala na podniesienie kompetencji zawodowych studentów. Ponadto przedstawienie strategii ergonomicznej pracy z pacjentem pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce