środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Judo




Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Nauki ogólne - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Zapoznanie studenta z formą aktywności fizycznej jaką jest sztuka walki judo.

C2 - Wyposażenie studenta w podstawowa wiedzę z zakresu technik judo.

C3 - Kształtowanie postaw i zachowań umożliwiających obronę w sytuacjach zagrożenia oraz stosowanie działań zapobiegających pojawianiu się sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu.

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Podczas zajęć student zaznajamiany jest z różnymi formami samoobrony oraz zapoznawany z postawami, zachowaniami umożliwiającymi obronę w różnych sytuacjach zagrożenia.W zajęciach oprócz specjalistycznych form ruchu  wykorzystywane są podstawowe formy takie jak: skoki, wymachy kończyn górnych, wypady, przewroty itp., które w sztukach walki mają zastosowanie w najprostszych i skomplikowanych elementach technicznych.  W zajęciach stosowane są formy i metody, które poprzez swoją odmienność i atrakcyjność zapewniają intensyfikację zajęć, np. walki szkoleniowe w pozycji niskiej i stojącej, zabawy oparte na elementach walki. Dużą uwagę przywiązuje się do nauki padów jako elementów samoasekuracji w przypadku nagłych zderzeń – upadków.