środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Świadomość ciała w fizjoterapii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Ścieżki specjalizacyjne do wyboru (dwusemestralne - po 30 godz. w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt,
dr A. Zygmont, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Rozwijanie zainteresowań zawodowych, śledzenie nowych metod  holistycznego aspektu  pracy fizjoterapeuty.

2. Zajęcia mają wprowadzić studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu świadomości ciała.

3. Zdobyte umiejętności pogłębią samoświadomość somaestetyczną.

4. Celem przedmiotu jest rozwijanie pożądanych cech osobowości, niezbędnych do prowadzenia kompleksowego postępowania  fizjoterapeutycznego, uwzględniającego metody podnoszenia świadomości ciała. 

5. Uzyskana wiedza pozwoli na interpretację fenomenów somatycznych w kontekście psychospołecznym.

Opis przedmiotu

Uczestnicy poznają holistyczny model człowieka umożliwiający pracę nad przywracaniem harmonii ciała i umysłu koniecznej dla prawidłowego rozwoju psychicznego i zachowania zdrowia. Zajęcia realizowane są w oparciu o metody warsztatowe z wykorzystaniem autodiagnozy, studenci w ramach zajęć nabywają umiejętności pracy z ciałem na bazie własnego doświadczenia.

Przedmiot pozwoli wzbogacić profesjonalny warsztat pracy fizjoterapeuty poprzez pogłębianie zagadnień dotyczących m.in.: teorii i rozwoju metod i koncepcji pracy z ciałem, diagnostyki somatycznego podłoża problemów emocjonalnych, form interwencji terapeutycznych i zastosowania teorii w praktyce, wymogów etycznych stosowania metod pracy z ciałem. Studenci, którzy zaliczą każdy z semestrów na ocenę co najmniej dobrą, otrzymają bezterminowe zaświadczenie pozwalające w przyszłości na skorzystanie z preferencyjnych warunków szkolenia w zakresie metody Bones for Life.