piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Pływanie osób z niepełnosprawnościami

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Ścieżki specjalizacyjne do wyboru (dwusemestralne - po 30 godz. w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest:

- pozyskanie wiedzy dotyczącej możliwości uprawiania pływania przez osoby z niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji,

- pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów oraz techniki jak również indywidualnych metod prowadzenia treningu w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji,

- zaznajomienie studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą metodyki treningu sportowego niepełnosprawnych pływaków w zależności od stopnia i rodzaju dysfunkcji,

- przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć w wodzie z osobami niepełnosprawnymi z uwzględnieniem rodzaju i stopnia dysfunkcji,

- pozyskanie wiedzy dotyczącej dostosowania techniki pływania w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauczania i doskonalenia sportowych technik pływackich w zależności od niepełnosprawności,

- umiejętność organizacji i prowadzenia szkolenia sportowego w pływaniu dla osób z niepełnosprawnościami w początkowym etapie.

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej oraz praktycznej podczas których student zapoznaje się z celami oraz zadaniami pływania osób z niepełnosprawnościami. Poznaje konkurencje paraolimpijskie w pływaniu dla osób z różnymi dysfunkcjami (narządu ruchu, wzroku oraz niepełnosprawnych intelektualnie). W części teoretycznej student zapoznaje się ze specyfiką pływania osób z niepełnosprawnościami, jego historią, przepisami, klasyfikacjami medyczną i funkcjonalną, organizacją zawodów oraz techniką pływania z uwzględnieniem rodzaju i stopnia dysfunkcji. Dowiaduje się jak zorganizować i przeprowadzić zawody pływackie dla osób z niepełnosprawnościami. W drugiej części – praktycznej bierze udział w treningu danej dyscypliny sportu (hospitacja, wolontariat, aktywny udział, sędziowanie). Podczas zajęć wykorzystywana jest wiedza z zakresu nauk o kulturze fizycznej, anatomii, patologii, biomechaniki oraz fizjologii wysiłku fizycznego.