środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka w fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu /cz.2/

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyki

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_01 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
FIZ_17_V_028 - Masaż,
KFIZ_13_I_S_27 - Medycyna fizykalna,
WF_18_I_022 - Pierwsza pomoc przedmedyczna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dębiec-Bąk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Wykonanie badania i oceny w ujęciu diagnostyki funkcjonalnej  dla potrzeb procesu fizjoterapii w fizykoterapii i masażu. 

Zapoznanie się z metodologią i procedurami wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w procesie usprawniania.

Opis przedmiotu

Przedmiot zakłada praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie zbierania wywiadu, badania pacjenta dla potrzeb fizjoterapii w fizykoterapii i masażu. Ponadto umożliwia praktyczne zapoznanie się z zabiegami z zakresu fizykoterapii i masażu oraz wykonywanie zabiegów i czynności fizjoterapeutycznych w procesie usprawniania pacjenta.