środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna /cz.1/

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyki

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_01 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
FIZ_19_V_28 - Kinezyterapia,
FIZ_19_V_31 - Masaż,
KFIZ_13_I_S_27 - Medycyna fizykalna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dębiec-Bąk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dębiec-Bąk, adiunkt

Cel przedmiotu

Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z uwzględnieniem procedur  i standardów w fizjoterapii klinicznej w wybranych profilach, specjalnościach medycznych.

Opis przedmiotu

Student w oparciu o swoje zainteresowania wybiera profil zajęć praktycznych, realizuje pełne działania usprawniające (w zakresie podstawowych zabiegów fizjoterapeutycznych).