środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekologia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Autorska oferta uczelni.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Cel przedmiotu

 Rozumienie podstawowych procesów ekologicznych

 Rozumienie współzależności między organizmem a środowiskiem.

 Kształtowanie świadomości ekologicznej.

 Rozumienie wpływu wybranych zagrożeń środowiskowych na organizm człowieka

Opis przedmiotu

Domena ekologii. Podstawowe pojęcia z ekologii (np. biosfera, ekosystem, biocenoza, biotop, populacja, sukcesja ekologiczna). Zielona "opieka" (green care). Czynniki środowiskowe a zdrowie. Zanieczyszczenie światłem .Promieniowanie jonizujące, rodzaje, skutki. Najczęściej występujące w środowisku przyrodniczym ksenobiotyki (kadm, rtęć, ołów), ich wpływ na organizm człowieka. Bioróżnorodność. Formy ochrony przyrody. Konsumpcjonizm a przyroda.Rolnictwo ekologiczne. Żywność ekologiczna.  Rola świadomości ekologicznej i ekologicznego stylu życia.