środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Etyka pracy fizjoterapeuty

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Autorska oferta uczelni.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Bugaj, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

1. Zrozumienie, samodzielna analiza oraz interpretacja zasad moralnych w rehabilitacji i reguł deontologicznych w relacji fizjoterapeuta - pacjent/klient

2. Znajomość zasad etycznych oraz wybranych kodeksów deontologicznych w fizjoterapii

3. Znajomość Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w wymiarze etyki zawodowej.

Opis przedmiotu

Przedmiot przybliża podstawy budowania etyki zawodowej w fizjoterapii. Korzystając z istniejących w Polsce kodeksów zawodów medycznych, standardów Światowej Konfederacji Fizjoterapii - WCPT oraz wybranych kodeksów fizjoterapeutycznych na świecie, można rozpoznać znaczenie etyki w zawodzie fizjoterapeuty:

1. Zapoznanie z istniejącymi standardami podstępowania terapeutycznego w wymiarze etyczno-kompetencyjnym. Budowanie etyki zawodowej w ramach wykonywanego zawodu fizjoterapeuty, nie poza nim. Korzystanie z kodeksów/standardów etycznych takich krajów jak: Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Australia oraz Nowa Zelandia.

3. Zrozumienie powiązania kwestii moralnych, etycznych oraz prawno-deontologicvznych w zawodzie fizjoterapeuty, m.in. na przykładzie zasad etycznych Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.