piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Integracja psychosomatyczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Autorska oferta uczelni.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwijanie pożądanych cech osobowości, niezbędnych do prowadzenia kompleksowego postępowania  fizjoterapeutycznego, uwzględniającego metody podnoszenia świadomości ciała. 

·  Rozwijanie zainteresowań zawodowych, śledzenie nowych metod  holistycznego aspektu  pracy fizjoterapeuty.

·  Rozwijanie wrażliwości wobec wybranych aspektów cielesności, istotnych między innymi w zawodzie fizjoterapeuty, takich jak: interpretowanie doznań cielesnych, świadomość cielesnej ekspresji czy rozpoznawanie psychicznych uwarunkowań postawy.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu omówiona zostanie psychosomatyczna integralność  bytu człowieka. Przedstawione zostaną różne ujęcia i modele teoretyczne, zaprezentowany zostanie także kontekst społeczny i kulturowy. Studenci zostaną zapoznani z  wybranymi metodami badania i pomiaru psychicznych reprezentacji ciała. Celem jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania samodzielnych poszukiwań teoretycznych i empirycznych w tym obszarze. Dzięki aktywizującym formom uczenia się - pogłębianie rozumienia wielopoziomowej genezy i mechanizmów zaburzeń w obszarze cielesności, podnoszenie umiejętności doboru efektywnych form doradztwa i terapii, a także projektowania programów profilaktycznych.