środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Analiza i interpretacja artykułów naukowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Autorska oferta uczelni.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_II_S_13 - Metodologia badań naukowych,
PFIZ_12_II_S_16 - Podstawy informatyki i statystyki medycznej,
KTIR_13_II_S_09 - Podstawy statystyki

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. J. Marusiak, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. A. Jaskólska, prof. zw.,
prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.,
prof. dr hab. K. Kisiel-Sajewicz, profesor Uczelni,
prof. dr hab. J. Marusiak, prof. nadzw.

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą artykułu naukowego oraz nauczenie krytycznego czytania, analizy i oceny artykułów naukowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwia zapoznanie się studentów ze strukturą artykułów naukowych oraz etapami prowadzenia badań. W ramach przedmiotu studenci poznają elementy krytycznej analizy artykułu naukowego, którą przeprowadzają w trakcie trwania ćwiczeń na wybranych przez siebie publikacjach.