piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Przygotowanie pracy dyplomowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Metodologia Badań Naukowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_II_S_01 - Analiza i interpretacja artykułów naukowych,
PFIZ_12_II_S_13 - Metodologia badań naukowych,
PFIZ_14_II_S_001 - Podstawy informatyki i statystyki medycznej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr hab. inż. A. Dziuba-Słonina, profesor Uczelni,
dr hab. W. Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław,
dr hab. C. Giemza, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Kowalska, prof. AWF Wrocław,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni,
dr hab. B. Ostrowska, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. A. Skrzek, prof. zw.,
dr hab. n. med. J. Szczegielniak, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Cel przedmiotu

Przygotowanie i nadzór studenta do przeprowadzenia badań i napisania pracy magisterskiej zgodnie z obowiązujacymi wytycznymi na Wydziale Fizjoterapii.

Opis przedmiotu

Student zgodnie z podstawowymi zasadami pisania pracy magisterskiej, przygotowuje: schematem pracy, wyznaczanie celu pracy, stawiania hipotez badawczych, opracowanie  uzyskanych wyników badań i przeprowadzenia dyskusji, konstruowanie wniosków  oraz dobiera odpowiednie  piśmiennictwo naukowego związanego z realizacją pracy magisterskiej.