środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Metodologia Badań Naukowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_II_S_01 - Analiza i interpretacja artykułów naukowych,
PFIZ_12_II_S_13 - Metodologia badań naukowych,
PFIZ_14_II_S_001 - Podstawy informatyki i statystyki medycznej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr hab. inż. A. Dziuba-Słonina, profesor Uczelni,
prof. dr hab. A. Jaskólska, prof. zw.,
prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.,
prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.,
prof. dr hab. A. Skrzek, prof. zw.,
prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej oraz zapoznanie z badaniami prowadzonymi przez pracowników Katedr, w których istnieje możliwość pisania pracy magisterskiej.

Opis przedmiotu

Na zajęciach student zostanie zapoznany z podstawowymi zasadami pisania pracy magisterskiej, a w tym: schematem pracy, wyznaczaniem celu pracy, stawiania hipotez badawczych, konstruowania wniosków z uzyskanych wyników badań i przeprowadzenia dyskusji oraz doborem piśmienictwa naukowego związanego z przyszłą realizacją pracy magisterskiej. 

W ramach przedmiotu student zostaje także zapoznany z badaniami prowadzonymi w Katedrze  i z obszarami naukowymi, jakimi zajmują się pracownicy Katedry.