środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Statystyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Metodologia Badań Naukowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Stefańska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. inż. M. Kuczyński, prof. zw.,
dr M. Stefańska, adiunkt

Cel przedmiotu

Nauczenie metod organizacji danych zdobytych w wyniku pomiarów (biomechanicznych, kinezjologicznych) lub zebranych w formie ankiet. Nauczenie podstaw analizy danych z uwzględnieniem ich rodzaju i celu eksperymentu. Nauczenie podstaw prawidłowego wnioskowania na podstawie przeprowadzonych analiz. Nauczenie metod prezentacji wyników.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych prowadzonych w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu Microsoft Excel i Statistica. Tematyka przedmiotu obejmuje: klasyfikację skal pomiarowych, budowę i organizację baz danych, formułowanie hipotez statystycznych, dobór i zastosowanie praktyczne odpowiednich metod statystycznych odpowiadających celom i hipotezom badawczym, analizę i interpretację uzyskanych wyników oraz sposoby ich prezentacji.