środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Masaż w planowaniu fizjoterapii w wieku rozwojowym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Andrzejewski, prof. AWF Wrocław,
dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław,
dr I. Wilk, adiunkt

Cel przedmiotu

Opanowanie umiejętności oceny zaburzenia czucia powierzchownego i głębokiego oraz zaplanowania na tej podstawie metodyki masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym,
Opanowanie umiejętności wykonania masażu w przypadku zaburzenia czucia powierzchownego i masażu punktowego w celu normalizacji czucia głębokiego,
Opanowanie umiejętności wykonywania masażu Shantala jako metody wspomagającej rozwój dziecka.


Opis przedmiotu

Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny, polegają na dokonywaniu oceny stanu czucia powierzchownego i
głębokiego u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym, planowaniu oraz wykonaniu masażu. Zajęcia obejmują podstawy teoretyczne i praktyczne w wykonywaniu masażu Shantala jako metody wspomagającej rozwój dziecka.