piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_001 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
FIZ_17_V_033 - Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna) ,
FIZ_19_V_05 - Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna),
FIZ_17_V_035 - Kinezyterapia,
FIZ_19_V_31 - Masaż,
WF_19_I_01 - Pierwsza pomoc przedmedyczna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Andrzejewski, prof. AWF Wrocław,
dr A. Demidaś, adiunkt,
mgr E. Jackowska, asystent,
dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław,
dr A. Ptak, wykładowca,
dr B. Ratajczak, adiunkt,
dr J. Roshko, wykładowca,
dr I. Wilk, adiunkt,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie programowania terapii na podstawie badań diagnostycznych i funkcjonalnych; weryfikacji i modyfikacji planu rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego.

Uzyskanie wiedzy z zakresu planowania fizjoterapii neurokinezjologicznej.

Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i neurokinezjologicznej, w tym oceny motoryki spontanicznej, odruchów pierwotnych oraz reakcji ułożeniowych.

Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu diagnostyki wad postawy z zastosowaniem specyficznych skal i narzędzi oraz testów.

Omówienie etiopatogenezy i patomechanizmu skolioz oraz jej następstw w obrębie postawy ciała.

Zdobycie doświadczenia w zakresie umiejętności praktycznych z pacjentem pediatrycznym o schorzeniu lub dolegliwości różnej etiologii.

Opanowanie zdolności wyznaczenia celów krótkoterminowych oraz długoterminowych terapii na podstawie przeprowadzonej diagnostyki.

Umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej: kart oceny oraz postępów terapeutycznych pacjenta, harmonogramów terapii.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zakres badań diagnostycznych i funkcjonalnych potrzebnych w trakcie procesu planowania, realizacji oraz modyfikacji postępowania fizjoterapeutycznego u niemowląt dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego.

Student nabywa umiejętności kompleksowego wykorzystania i zastosowania metod diagnostycznych w celu przygotowania i doboru odpowiedniego postępowania terapeutycznego (badanie w pozycji statycznej, dynamicznej, z wykorzystaniem narzędzi typu podoskop, inklinometr, goniometr, pion, waga, wzrostomierz itd).

Program obejmuje zagadnienia dotyczące programowania i planowania terapii z zakresu metod stosowanych w fizjoterapii pediatrycznej wieku noworodkowego, niemowlęcego oraz dzieci i młodzieży. 

W programie omówione zostaną wszelkie zagadnienia dotyczące oceny motoryki spontanicznej, odruchów pierwotnych, reakcji posturalnych oraz testów funkcjonalnych oceniane według metod i koncepcji stosowanych w zakresie fizjoterapii pediatrycznej (Vojty, NDT-Bobath, MDF, GMFCS). 

W programie znajdują się także zagadnienia dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta pediatrycznego: harmonogram terapii, karta oceny pacjenta, plan terapii z uwzględnieniem celu krótkoterminowego oraz długoterminowego terapii. 

Zapoznanie z podstawowymi metodami fizjoterapii w pediatrii (Vojty, NDT-Bobath, PNF, FITS, SI), pojęciami terapia stacjonarna oraz terapia domowa, różnicami na temat metod terapii podstawowych oraz uzupełniających i wspomagających.