środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
KFIZ_12_II_S_04 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych,
FIZ_19_V_05 - Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna),
KFIZ_12_I_S_24 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: chirurgia,
KFIZ_12_I_S_22 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: geriatria,
KFIZ_12_I_S_25 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: ginekologia i położnictwo,
KFIZ_12_I_S_20 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologia,
KFIZ_12_I_S_26 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: onkologia i medycyna paliatywna,
KFIZ_12_I_S_23 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: psychiatria,
KFIZ_12_I_S_21 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: pulmonologia,
KFIZ_12_II_S_07 - Modele rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i onkologii,
FIZ_19_V_10 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bulińska, adiunkt,
mgr B. Czarny, asystent,
dr hab. W. Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław,
dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt,
dr R. Hawro, asystent,
dr hab. J. Kowalska, prof. AWF Wrocław,
dr hab. I. Malicka, prof. AWF Wrocław,
dr D. Markowska, asystent,
mgr J. Możejko, asystent,
dr M. Mraz, adiunkt,
dr M. Pawik, adiunkt,
dr M. Piotrowska, adiunkt,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami programowania procesu rehabilitacji oraz kontrolowania poprawności jego przebiegu w odniesieniu do chorób: geriatrycznych, psychiatrycznych, ginekologicznych, położniczych, układu krążenia, układu oddechowego, diabetologii, chirurgii i onkologii oraz w medycynie paliatywnej.

Wypracowanie umiejętności odpowiedniego doboru metod fizjoterapeutycznych oraz oceny przeciwwskazań do prowadzonego postępowania terapeutycznego. Zdobycie umiejętności kontroli i weryfikacji stanu funkcjonalnego pacjenta w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w chorobach wewnętrznych.

Opis przedmiotu

Kształcenie w zakresie planowania fizjoterapii w chorobach wewnętrznych opiera się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy z zakresu diagnostyki i programowania fizjoterapii w różnych schorzeniach geriatrycznych, psychiatrycznych, ginekologicznych, położniczych, w chorobach układu krążenia i oddechowego, diabetologii, chirurgii, onkologii oraz w medycynie paliatywnej. Kształcenie to obejmuje przygotowanie i nauczenie studenta odpowiedniego doboru metod fizjoterapeutycznych oraz oceny przeciwwskazań do prowadzonego postępowania terapeutycznego w zależności od jednostki chorobowej i stanu funkcjonalnego pacjenta.

Wypracowanie umiejętności analizy, kontroli, weryfikacji i dokumentowania stanu funkcjonalnego pacjenta jest niezbędnym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu fizjoterapii w chorobach wewnętrznych.