środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia manualna w planowaniu fizjoterapii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_042 - Metody specjalne fizjoterapii ,
FIZ_17_V_051 - Terapia manualna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Paluszak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr A. Paluszak, adiunkt,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności użycia terapii manualnej w kompleksowym zarządzaniu pacjentem z dysfunkcjami narządu ruchu. A także kształtowanie świadomości wyjątkowości umiejętności manualnych fizjoterapeuty wśród innych zawodów medycznych. Student nabywa wiedzę i umiejętności manualne na potrzeby badania i leczenia zaburzeń funkcjonalnych, ale też na potrzeby monitorowania efektów terapii i rozwijania terapii na kolejnych spotkaniach z pacjentem. Celem przedmiotu jest też przedstawienie studentom roli badań naukowych, wnioskowania klinicznego oraz wytycznych IFOMPT (International Federation of Otrthopaedic Manipulative Physical Therapist) w praktyce klinicznej i samorozwoju. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z pacjentem z zaburzeniami funkcji w obrębie narządu ruchu.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w małych grupach. W czasie zajęć studenci wysłuchują prezentacji na temat wybranych przypadków klinicznych. Następnie wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności z terapii manualnej oraz innych dziedzin fizjoterapii, rozwiązują zadane problemy kliniczne planując terapię od pierwszego kontaktu z pacjentem przez terapię próbną i prognozę aż do zakończenia leczenia i planu zmian profilaktycznych w aktywnościach życia codziennego.