piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_01 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
FIZ_19_V_08 - Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna),
FIZ_19_V_05 - Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Anwajler, adiunkt,
dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr A. Hawrylak, adiunkt,
dr A. Ptak, wykładowca,
dr J. Roshko, wykładowca,
dr D. Wojna, adiunkt,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb
    tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji  dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego
  • Uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki neurokinezjologicznej.
  • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i neurokinezjologicznej oraz prowadzenia dokumentacji. W tym oceny motoryki spontanicznej, odruchów pierwotnych oraz reakcji ułożeniowych.
  • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu diagnostyki wad postawy z zastosowaniem specyficznych skal i narzędzi.
  • Omówienie etiopatogenezy i patomechanizmu skolioz oraz jej następstw w obrębie postawy ciała. 


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zakres badań diagnostycznych i funkcjonalnych potrzebnych w trakcie procesu
planowania, realizacji oraz modyfikacji postępowania fizjoterapeutycznego u  niemowląt dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego.
Student nabywa umiejętności kompleksowego wykorzystania i zastosowania metod diagnostycznych w celu przygotowania i doboru  odpowiedniego postępowania terapeutycznego.


Program obejmuje zagadnienia dotyczące diagnostyki funkcjonalnej i neurorozwojowej  zakresu metod stosowanych w fizjoterapii pediatrycznej  wieku noworodkowego, niemowlęcego oraz dzieci i młodzieży. W programie omówione zostaną  wszelkie zagadnienia dotyczące oceny motoryki spontanicznej, odruchów pierwotnych i reakcji posturalnych ocenianej według metod i koncepcji stosowanych w zakresie fizjoterapii pediatrycznej (Vojty, NDT-Bobath, MDF, GMFCS.  W programie znajdują się także zagadnienia dotyczące oceny postawy ciała dzieci z wykorzystaniem zdjecia RTG, oceny kliicznej i testów  np. Adamsa.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz podziałami i klasyfikacjami skolioz  w zależności od etiologii, wielkości , lokalizacji i kierunku skrzywienia oraz położenia kręgu szczytowego. Przedstawienie metod oceniających wielkość i stopień zaburzenia wynikających ze skolioz.