środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_24 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: chirurgia,
KFIZ_12_I_S_22 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: geriatria,
KFIZ_12_I_S_25 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: ginekologia i położnictwo,
KFIZ_12_I_S_20 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologia,
KFIZ_12_I_S_26 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: onkologia i medycyna paliatywna,
KFIZ_12_I_S_21 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: pulmonologia,
FIZ_19_V_10 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt,
dr I. Krysiak-Zielonka, adiunkt,
dr D. Markowska, asystent,
dr M. Pawik, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z badaniami diagnostycznymi i funkcjonalnymi jako podstawą tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki funkcjonalnej w kardiologii,  diabetologii, pulmonologii, onkologii, geriatrii, ginekologii i chirurgii. Wypracowanie umiejętności kontroli, weryfikacji i dokumentowania stanu funkcjonalnego pacjenta w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w chorobach wewnętrznych.

Opis przedmiotu

Kształcenie w zakresie diagnostyki funkcjonalnej w chorobach wewnętrznych obejmuje badania diagnostyczne i funkcjonalne pozwalające na opracowanie właściwego, indywidualnego programu usprawniania pacjentów kardiologicznych, onkologicznych, chirurgicznych, ginekologicznych oraz geriatrycznych. Określenie aktualnego stanu funkcjonalnego, tolerancji wysiłku, wydolności oraz sprawności pacjenta jest wskaźnikiem skuteczności leczenia zachowawczego lub operacyjnego oraz  kwalifikacji do fizjoterapii. Umiejętność analizy badań i prowadzenia dokumentacji medycznej jest niezbędnym warunkiem procesu diagnostyczno-terapeutycznego.