środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_08 - Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna),
KFIZ_12_I_S_18 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: neurologia i neurochirurgia,
KFIZ_12_I_S_15 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: ortopedia,
KFIZ_12_I_S_16 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: reumatologia,
FIZ_19_V_40 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii,
FIZ_19_V_38 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt,
mgr O. Kahl, asystent,
dr T. Kuligowski, asystent,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni,
dr Ł. Pawik, adiunkt,
dr J. Piechura, adiunkt,
prof. dr hab. A. Skrzek, prof. zw.,
dr M. Stefańska, adiunkt

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji osób dorosłych  w przebiegu dysfunkcji narządu ruchu: w ortopedii, traumatologii, reumatologii, medycynie sportowej, neurologii i neurochirurgii . Zdobycie wiedzy na temat skalowania  i umiejętności wykorzystania kwestionariuszy i skal w ocenie funkcjonalnej pacjentów dla potrzeb fizjoterapii w odniesieniu do ICF.  Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat wykorzystania klinimetrii  w diagnostyce dysfunkcji narządu ruchu, na podstawie dowodów naukowych (EBM). Zdobycie wiedzy i umiejętności orientacyjnej i biomechanicznej oceny chodu i podstawowych czynności dnia codziennego w różnych deficytach narządu ruchu. Poznanie aparatury diagnostyczno-pomiarowej i zdobycie umiejętności jej zastosowania i interpretacji wyników przeprowadzonych ocen. Poznanie zasad  obrazowania w planowaniu leczenia fizjoterapeutycznego.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zakres badań diagnostycznych i funkcjonalnych mających zastosowanie w trakcie procesu planowania i realizacji postępowania fizjoterapeutycznego oraz umiejętnego modyfikowania i ostatecznie oceny efektów usprawniania.Student poznaje 

zasady diagnozowania upośledzeń funkcji struktur z konsekwencją w ograniczeniu aktywności w przebiegu dysfunkcji narządu ruchu: ortopedii, traumatologii, reumatologii, medycyny sportowej, neurologii i neurochirurgii. Student poznaje wiedzę i uzyskuje umiejętności na temat wykorzystania klinimetrii  w diagnostyce dysfunkcji narządu ruchu, na podstawie dowodów naukowych (EBM).

Student uzyskuje umiejętności oceny ograniczeń uczestnictwa w przebiegu dysfunkcji narządu ruchu: ortopedii, traumatologii, reumatologii, medycyny sportowej, neurologii i neurochirurgii. Przedmiot uczy stawiania celów funkcjonalnych oraz hipotez ograniczonej aktywności w odniesieniu do objawów upośledzenia funkcji struktur.

Student uzyskuje umiejętność interpretacji testów i ocen funkcjonalnych. Student poznaje narzędzia obiektywnej oceny funkcjonalnej stosowanej w badaniu osób z dysfunkcji narządu ruchu w ortopedii, traumatologii, reumatologii, medycynie sportowej, neurologii i neurochirurgii, w szczególności w ocenia analizy ruchu, postawy stojącej i w ocenie chodu.

Student poznaje rolę obrazowania w planowaniu leczenia fizjoterapeutycznego,  podstawy zastosowania EMG w diagnostyce kręgosłupa oraz podstawowe zasady zastosowania USG w praktyce fizjoterapeuty.

Przedmiot realizowany jest teoretycznie oraz praktycznie.