środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka,
KWF_12_I_S_18 - Fizjologia,
KFIZ_12_I_S_01 - Fizjoterapia ogólna,
FIZ_19_V_49 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej,
FIZ_19_V_10 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. I. Malicka, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Hawro, asystent,
dr hab. I. Malicka, prof. AWF Wrocław,
dr K. Siewierska, adiunkt,
prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami fizjoterapii w zapobieganiu i leczeniu powikłań i
zaburzeń czynnościowych po leczeniu operacyjnym, radioterapii i chemioterapii najczęściej występujących nowotworów złośliwych, jak również z zasadami prewencji pierwotnej i wtórnej chorób nowotworowych oraz opieką paliatywną

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń z pacjentami w ośrodkach onkologicznych oraz opieki paliatywnej