piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w psychiatrii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_47 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii,
KTIR_12_I_S_38 - Psychologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Kowalska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bulińska, adiunkt,
dr hab. J. Kowalska, prof. AWF Wrocław,
dr I. Krysiak-Zielonka, adiunkt,
dr M. Pawik, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umiejętność  prowadzenia kompleksowej fizjoterapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, z wykorzystaniem podstawowych informacji na temat wybranych jednostek chorobowych, z uwzględnieniem stanu funkcjonalnego i psychicznego pacjenta na podstawie wyników wykonanych badań przesiewowych. 

2. Zapoznanie z zasadami doboru zabiegów i metod fizjoterapeutycznych u pacjentów w zależności od rodzaju schorzenia, zaawansowania choroby oraz stanu funkcjonalnego i psychicznego usprawnianej osoby. 

3. Umiejętność modyfikacji procesu usprawniania u pacjentów z występującymi zaburzeniami psychicznymi będącymi chorobą współistniejącą.

Opis przedmiotu

Fizjoterapia w psychiatrii to przedmiot, który przygotuje studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych schorzeń, które mogą występować jako choroby współistniejące u pacjentów objętych rehabilitacją w różnych ośrodkach opieki medycznej.