piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w geriatrii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_001 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
PFIZ_12_I_S_12 - Fizjologia,
FIZ_19_V_46 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław,
dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt,
dr I. Krysiak-Zielonka, adiunkt,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zdobycie umiejętności doboru metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego i okresu choroby stanu funkcjonalnego pacjenta w wieku podeszłym i starszego. 

2. Zdobycie umiejętności przeprowadzenia i nadzoru fizjoterapii w różnych etapach leczenia pacjentów geriatrycznych. 

3. Zdobycie umiejętności kontrolowania wyników i oceny przebiegu fizjoterapii pacjentów geriatrycznych oraz prowadzenie dokumentacji fizjoterapeutycznej.

4. Opanowanie wiedzy i umiejętności prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki gerontologicznej oraz działań prewencyjnych w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych hospitalizowanych, w domach opieki społecznej - dziennych i całodobowych, w zakładach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, w ośrodkach ambulatoryjnych i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. 

Opis przedmiotu

Treścią ćwiczeń i wykładów są wybrane problemy wieku podeszłego w oparciu o przypadki kliniczne (schorzenia układu krążenia i naczyń, układu oddechowego, narządu ruchu, choroby metaboliczne) i praca z pacjentem geriatrycznym, z aktywnym udziałem studentów w formie analizy przypadku, diagnostyki fizjoterapeutycznej, planowania postępowania profilaktyczno-leczniczego oraz nadzoru i kontroli fizjoterapii. 

Ćwiczenia kliniczne prowadzone są w specjalistycznych placówkach (oddziały geriatryczne-szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze o profilu rehabilitacyjnym, domy pomocy społecznej - dzienne i całodobowe, Centra Spotkań, Uniwersytety Trzeciego Wieku). 

Zajęcia dydaktyczne z pacjentami dotyczą indywidualnego planowania procesu rehabilitacji dla każdego pacjenta geriatrycznego w zakresie fizjoterapii, funkcjonowania w życiu codziennym, wsparcia psychologicznego, społeczno-socjalnego oraz metod ich realizacji.