środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w pediatrii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_01 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
FIZ_19_V_28 - Kinezyterapia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Ptak, wykładowca,
dr J. Roshko, wykładowca,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

  • Pozyskanie wiedzy z zakresu różnych metod usprawniania stosowaych w pediatrii.
  • Uzyskanie wiedzy i umiejętności w interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych wieku dziecięcego w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji dziecka.
  • Nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania chorób i zaburzeń funkcjonalnych u niemowląt, dzieci i młodzieży.
  • Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu wybranych schorzeń
    w pediatrii.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany będzie przez dwa semestry. Ma charakter praktyczny. Program obejmuje ogólne zasady postępowania fizjoterapeutycznego w pediatrii z podziałem na grupy wiekowe - noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży. Obejmuje zasady stosowania fizjoterapii pediatrycznej oraz ograniczenia jej stosowania wynikające z chorób wewnętrznych pacjentów. W ramach przedmiotu studenci nabędą praktyczną umiejętność prowadzenia ćwiczeń krążeniowo- oddechowych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych zgodnie z potrzebami wynikającymi z przebiegu chorób wewnętrznych u dzieci.