środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KWF_13_S_I_31 - Fizjologia,
FIZ_17_V_016 - Fizjoterapia ogólna,
KFIZ_12_I_S_04 - Fizykoterapia,
FIZ_17_V_035 - Kinezyterapia,
FIZ_19_V_45 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie,
FIZ_19_V_10 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Markowska, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Huczyńska, asystent,
dr D. Markowska, asystent,
dr K. Siewierska, adiunkt

Cel przedmiotu


Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z metodami fizjoterapii w zapobieganiu powikłań i zaburzeń, oraz przywracaniu sprawności psychofizycznej po zachowawczym i operacyjnym leczeniu w ginekologii operacyjnej, ginekologii onkologicznej; jak również przygotowaniu kobiety do porodu, a też metodami wykorzystywanymi podczas porodu i połogu. 

Opis przedmiotu


Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń z pacjentkami na oddziałach ginekologiczno - położniczych, a też Szkołach Rodzenia,  co pozwala na zdobycie przez Studenta wiedzy w zakresie postępowania fizjoterapeutycznego w ginekologii oraz nad kobietą w ciąży, podczas porodu i w okresie połogu.