środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w pulmonologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
PFIZ_12_I_S_08 - Anatomia rentgenowska,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia,
PKOS_12_I_S_15 - Patofizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Okrzymowska, adiunkt,
prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.,
mgr I. Przybylska, asystent

Cel przedmiotu

Ugruntowanie wiedzy o chorobach układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu
klinicznego pacjentów i rehabilitacji pulmonologicznej. Przedstawienie podstawowych metod prewencji i
rehabilitacji pulmonologicznej wg. najnowszych zaleceń ATS i ERS. Rozwinięcie świadomości o wpływie
ograniczeń ze strony układu oddechowego na jakość życia pacjentów oraz na przebieg postępowania
fizjoterapeutycznego w innych dziedzinach medycyny. Kontrolowanie wyników rehabilitacji pulmonologicznej
i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy fizjoterapii pacjentów z chorobami układu oddechowego. Omówione zostaną standardy
rehabilitacji pulmonologicznej. W trakcie realizacji omawiane będą poszczególne jednostki chorób z
zaburzeniami obturacyjnymi oraz metody fizjoterapii wykorzystywane w tych jednostkach, choroby z
zaburzeniami restrykcyjnymi wraz z odpowiednim doborem metod fizjoterapii. Trudny pacjent a możliwości
fizjoterapii oddechowej.