środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

SPORT-T_17_I_003 - Fizjologia wysiłku fizycznego,
FIZ_19_V_42 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii,
PKOS_12_I_S_15 - Patofizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr B. Czarny, asystent,
mgr J. Możejko, asystent,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

Przedstawienie zasad i metod kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej (etapy i modele KRK) oraz
angiologicznej.
Zdobycie wiedzy i umiejętności doboru środków i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego i
okresu choroby oraz stanu funkcjonalnego pacjenta.
Zdobycie umiejętności przeprowadzenia i nadzoru fizjoterapii w różnych etapach leczenia pacjentów
kardiologicznych i angiologicznych.
Umiejętność monitorowani przebiegu fizjoterapii ocena i interpretacja wyników oraz prowadzenie
odpowiedniej dokumentacji.

Opanowanie wiedzy i umiejętności prowadzenia działań edukacyjnych i prewencyjnych według najnowszych
zaleceń PTK i PTA

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy fizjoterapii pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń obwodowych. Przedmiot obejmuje wykłady oraz ćwiczenia kliniczne, podczas których omówione zostaną standardy rehabilitacji kardiologicznej w wybranych jednostkach chorobowych. Student zapoznany zostanie z kryteriami kwalifikacji, metodami fizjoterapii, oraz nadzorem i oceną postępowania usprawniającego prowadzonego u pacjenta kardiologicznego i angiologicznego w stabilnej fazie choroby oraz po leczeniu chirurgicznym czy interwencjach  małoinwazyjnych.